Legemiddelvisning

Combivir - 150 mg / 300 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Ikke tilgjengelig

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
- parallellimportert legemiddel
Handelsnavn: Combivir
Virkestoff: Lamivudin / Zidovudin
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 150 mg / 300 mg
Pakning: Blisterpakning 60 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: J05AR01
Varenummer: 073918

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 15.08.2018
MT-status: Markedsført
Eksportland: EU
Innehaver: Abacus Medicine A/S
MT-nummer: 18-12306
MT-dato: 26.06.2018

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 2739.44
Maksimal utsalgspris for apotek: 3529.00
Trinnpris: -
Refusjonspris: -