Legemiddelvisning

Cozaar Comp - 50 mg / 12.5 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Ikke tilgjengelig

Preparatomtale (SPC)

- parallellimportert legemiddel
Handelsnavn: Cozaar Comp
Virkestoff: Losartankalium / Hydroklortiazid
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 50 mg / 12.5 mg
Pakning: Blisterpakning 98 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: C09DA01
Varenummer: 153074

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.09.2008
MT-status: Markedsført
Eksportland: Storbritannia
Innehaver: Orifarm AS
MT-nummer: 08-5946
MT-dato: 21.05.2008

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 399.11
Maksimal utsalgspris for apotek: 545.10
Trinnpris: 114.90
Refusjonspris: 114.90