Legemiddelvisning

Plendil - 5 mg

Depottablett

Pakningsvedlegg

Ikke tilgjengelig

Preparatomtale (SPC)

- parallellimportert legemiddel
Handelsnavn: Plendil
Virkestoff: Felodipin
Legemiddelform: Depottablett
Styrke: 5 mg
Pakning: Blisterpakning 98 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: C08CA02
Varenummer: 166666

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.01.2001
MT-status: Markedsført
Eksportland: Hellas
Innehaver: Orifarm AS
MT-nummer: 1998-00118
MT-dato: 04.03.1998

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 200.76
Maksimal utsalgspris for apotek: 292.20
Trinnpris: 162.10
Refusjonspris: 162.10