Legemiddelvisning

Celebrex - 200 mg

Kapsel, hard

Pakningsvedlegg

Ikke tilgjengelig

Preparatomtale (SPC)

- parallellimportert legemiddel
Handelsnavn: Celebrex
Virkestoff: Celekoksib
Legemiddelform: Kapsel, hard
Styrke: 200 mg
Pakning: Blisterpakning 10 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: M01AH01
Varenummer: 440959

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 15.03.2015
MT-status: Markedsført
Eksportland: Italia
Innehaver: 2care4 ApS
MT-nummer: 14-10217
MT-dato: 27.11.2014

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 63.04
Maksimal utsalgspris for apotek: 116.60
Trinnpris: 70.70
Refusjonspris: 70.70