Legemiddelvisning

Vinorelbin Ebewe - 10 mg/ ml

Konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Vinorelbin Ebewe
Virkestoff: Vinorelbintartrat
Legemiddelform: Konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning
Styrke: 10 mg/ ml
Pakning: Hetteglass 1 ml
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: L01CA04
Varenummer: 066542

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.10.2006
MT-status: Markedsført
Innehaver: EBEWE Pharma Ges.m.b.H Nfg. KG
MT-nummer: 06-4043
MT-dato: 18.08.2006

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 137.80
Maksimal utsalgspris for apotek: 212.80
Trinnpris: -
Refusjonspris: -