Legemiddelvisning

Etoricoxib Sandoz - 30 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Etoricoxib Sandoz
Virkestoff: Etorikoksib
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 30 mg
Pakning: Blisterpakning 28 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: M01AH05
Varenummer: 118996

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 15.07.2017
MT-status: Markedsført
Innehaver: Sandoz - København
MT-nummer: 16-11059
MT-dato: 28.06.2016

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 88.59
Maksimal utsalgspris for apotek: 149.20
Trinnpris: 101.00
Refusjonspris: 101.00