Legemiddelvisning

Arcoxia - 30 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Ikke tilgjengelig

Preparatomtale (SPC)

- parallellimportert legemiddel
Handelsnavn: Arcoxia
Virkestoff: Etorikoksib
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 30 mg
Pakning: Blisterpakning 98 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: M01AH05
Varenummer: 131559

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 15.06.2020
MT-status: Markedsført
Eksportland: Spania
Innehaver: 2care4 ApS
MT-nummer: 20-13316
MT-dato: 17.04.2020

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 310.07
Maksimal utsalgspris for apotek: 431.60
Trinnpris: 262.80
Refusjonspris: 262.80