Legemiddelvisning

Sevikar - 20 mg / 5 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Sevikar
Virkestoff: Olmesartanmedoksomil / Amlodipinbesilat
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 20 mg / 5 mg
Pakning: Blisterpakning 98 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: C09DB02
Varenummer: 169495

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 15.11.2010
MT-status: Markedsført
Innehaver: Daiichi Sankyo Europe GmbH
MT-nummer: 07-5221
MT-dato: 12.03.2009

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 516.67
Maksimal utsalgspris for apotek: 695.00
Trinnpris: -
Refusjonspris: 695.00