Legemiddelvisning

CellCept - 500 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: CellCept
Virkestoff: Mykofenolatmofetil
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 500 mg
Pakning: Blisterpakning 50 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: L04AA06
Varenummer: 108837

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 19.08.2002
MT-status: Markedsført
Innehaver: Roche Registration GmbH
MT-nummer: EU/1/96/005/002
MT-dato: 11.10.2001

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 288.88
Maksimal utsalgspris for apotek: 404.60
Trinnpris: 404.60
Refusjonspris: -