Legemiddelvisning

Paritdam - 300 mg

Tablett med modifisert frisetting

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Paritdam
Virkestoff: Bupropionhydroklorid
Legemiddelform: Tablett med modifisert frisetting
Styrke: 300 mg
Pakning: Blisterpakning 30 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: N06AX12
Varenummer: 128755

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.07.2021
MT-status: Markedsført
Innehaver: Accord Healthcare B.V.
MT-nummer: 17-11754
MT-dato: 20.11.2018

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 180.52
Maksimal utsalgspris for apotek: 266.40
Trinnpris: 266.40
Refusjonspris: 266.40