Legemiddelvisning

Nexium - 40 mg

Enterotablett

Pakningsvedlegg

Ikke tilgjengelig
Handelsnavn: Nexium
Virkestoff: Esomeprazolmagnesiumtrihydrat
Legemiddelform: Enterotablett
Styrke: 40 mg

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.12.2004
MT-status: Avregistrert
Eksportland: Italia
Innehaver: Farmagon
MT-nummer: 11-8164
MT-dato: 22.06.2011
MT avregistrert dato: 31.12.2020