Legemiddelvisning

Viagra - 100 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Viagra
Virkestoff: Sildenafilsitrat
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 100 mg
Pakning: Blisterpakning 4 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: G04BE03
Varenummer: 520346

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 08.11.2004
MT-status: Markedsført
Innehaver: Upjohn EESV
MT-nummer: EU/1/98/077/010
MT-dato: 11.12.2003

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 286.69
Maksimal utsalgspris for apotek: 401.80
Trinnpris: 146.90
Refusjonspris: -