Legemiddelvisning

Efient - 5 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Efient
Virkestoff: Prasugrelhydroklorid
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 5 mg
Pakning: Blisterpakning 28 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: B01AC22
Varenummer: 199454

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 15.05.2009
MT-status: Markedsført
Innehaver: Daiichi Sankyo Europe GmbH
MT-nummer: EU/1/08/503/002
MT-dato: 25.02.2009

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 374.37
Maksimal utsalgspris for apotek: 513.60
Trinnpris: -
Refusjonspris: 513.60