Legemiddelvisning

Sendoxan - 200 mg

Pulver til injeksjonsvæske, oppløsning

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Sendoxan
Virkestoff: Syklofosfamidmonohydrat
Legemiddelform: Pulver til injeksjonsvæske, oppløsning
Styrke: 200 mg
Pakning: Hetteglass 200 mg
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: L01AA01
Varenummer: 461693

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.01.2001
MT-status: Markedsført
Innehaver: Baxter AS
MT-nummer: 0000-03861
MT-dato: 06.04.1959

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 26.38
Maksimal utsalgspris for apotek: 69.90
Trinnpris: -
Refusjonspris: -