Legemiddelvisning

Seroxat - 10 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Seroxat
Virkestoff: Paroksetinhydrokloridhemihydrat
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 10 mg
Pakning: Blisterpakning 28 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: N06AB05
Varenummer: 015964

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.05.2005
MT-status: Markedsført
Innehaver: GlaxoSmithKline AS
MT-nummer: 03-1911
MT-dato: 22.12.2004

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 86.18
Maksimal utsalgspris for apotek: 146.10
Trinnpris: -
Refusjonspris: 146.10