Legemiddelvisning

Teveten - 600 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Teveten
Virkestoff: Eprosartanmesilat
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 600 mg
Pakning: Blisterpakning 98 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: C09CA02
Varenummer: 099789

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.01.2001
MT-status: Markedsført
Innehaver: Mylan Healthcare B.V.
MT-nummer: 1999-07902
MT-dato: 02.10.2000

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 444.48
Maksimal utsalgspris for apotek: 603.00
Trinnpris: -
Refusjonspris: 603.00

Byttbare legemidler

Teveten (2care4 ApS)