Legemiddelvisning

Eliquis - 5 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Eliquis
Virkestoff: Apiksaban
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 5 mg
Pakning: Blisterpakning 14 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: B01AF02
Varenummer: 035134

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 15.02.2013
MT-status: Markedsført
Innehaver: Bristol-Myers Squibb/Pfizer EEIG
MT-nummer: EU/1/11/691/006
MT-dato: 18.05.2011

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 133.86
Maksimal utsalgspris for apotek: 206.90
Trinnpris: -
Refusjonspris: 206.90

Varsel

Sikkerhetsinformasjon

DOAK er ikke anbefalt hos pasienter med antifosfolipidsyndrom

Pasienter som tidligere har hatt trombose og som er diagnostisert med antifosfolipidsyndrom har mulig økt risiko for tilbakevendende tromboemboliske hendelser ved bruk av DOAK sammenlignet med warfarin.

Les mer hos Legemiddelverket

Les mer