Legemiddelvisning

Eliquis - 5 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Eliquis
Virkestoff: Apiksaban
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 5 mg
Pakning: Blisterpakning 14 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: B01AF02
Varenummer: 035134

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 15.02.2013
MT-status: Markedsført
Innehaver: Bristol-Myers Squibb/Pfizer EEIG (1)
MT-nummer: EU/1/11/691/006
MT-dato: 18.05.2011

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 136.46
Maksimal utsalgspris for apotek: 210.20
Trinnpris: -
Refusjonspris: 210.20