Legemiddelvisning

Advagraf - 0.5 mg

Depotkapsel, hard

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Advagraf
Virkestoff: Takrolimusmonohydrat
Legemiddelform: Depotkapsel, hard
Styrke: 0.5 mg
Pakning: Endoseblisterpakning 50x1 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: L04AD02
Varenummer: 182307

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.01.2012
MT-status: Markedsført
Innehaver: Astellas Pharma Europe BV
MT-nummer: EU/1/07/387/015
MT-dato: 20.04.2011

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 385.58
Maksimal utsalgspris for apotek: 527.90
Trinnpris: -
Refusjonspris: -