Legemiddelvisning

Eliquis - 2.5 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Eliquis
Virkestoff: Apiksaban
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 2.5 mg
Pakning: Endoseblisterpakning 60x1 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: B01AF02
Varenummer: 458805

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.10.2011
MT-status: Markedsført
Innehaver: Bristol-Myers Squibb/Pfizer EEIG (1)
MT-nummer: EU/1/11/691/004
MT-dato: 18.05.2011

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 603.47
Maksimal utsalgspris for apotek: 805.70
Trinnpris: -
Refusjonspris: 805.70

Varsel

Sikkerhetsinformasjon

Eliquis Forskriverveilederen er oppdatert

Eliquis Forskriverveilederen er oppdatert i juni 2021 med følgende informasjon: Vedrørende pasienter med aktiv kreft: Pasienter med aktiv kreft kan ha større risiko for både venøs tromboembolisme og blødninger. Når apiksaban vurderes til behandling av DVT eller LE (VTEt) hos kreftpasienter, skal nytte-risiko nøye vurderes.

Lenke til opplæringsmateriell

Les mer