Legemiddelvisning

Lynparza - 150 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Lynparza
Virkestoff: Olaparib
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 150 mg
Pakning: Blisterpakning 56 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: L01XX46
Varenummer: 155485

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 15.07.2018
MT-status: Markedsført
Innehaver: AstraZeneca AB (2)
MT-nummer: EU/1/14/959/004
MT-dato: 16.12.2014

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 21739.85
Maksimal utsalgspris for apotek: 27754.60
Trinnpris: -
Refusjonspris: -