Legemiddelvisning

Ticlid - 250 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Ticlid
Virkestoff: Tiklopidinhydroklorid
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 250 mg
Pakning: Blisterpakning 100 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: B01AC05
Varenummer: 588608

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.01.2001
MT-status: Markedsført
Innehaver: Sanofi-aventis Norge (3)
MT-nummer: 0000-08193
MT-dato: 09.04.1996

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 402.18
Maksimal utsalgspris for apotek: 549.00
Trinnpris: -
Refusjonspris: 549.00