Legemiddelvisning

Aubagio - 14 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Aubagio
Virkestoff: Teriflunomid
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 14 mg
Pakning: Blisterpakning 84 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: L04AA31
Varenummer: 142480

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.11.2013
MT-status: Markedsført
Innehaver: Sanofi-aventis groupe
MT-nummer: EU/1/13/838/003
MT-dato: 26.08.2013

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 22604.99
Maksimal utsalgspris for apotek: 28857.60
Trinnpris: -
Refusjonspris: -