Legemiddelvisning

Voltarol - 25 mg

Tablett, drasjert

Pakningsvedlegg

Ikke tilgjengelig
Handelsnavn: Voltarol
Virkestoff: Diklofenakkalium
Legemiddelform: Tablett, drasjert
Styrke: 25 mg

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Utgått
Markedsføringsdato: 15.02.2014
MT-status: Avregistrert
Innehaver: GlaxoSmithKline Consumer ApS
MT-nummer: 09-1063
MT-dato: 28.08.2012
MT avregistrert dato: 20.12.2022