Legemiddelvisning

Vosevi

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Vosevi
Virkestoff: Sofosbuvir / Velpatasvir / Voksilaprevir
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 400 mg / 100 mg / 100 mg
Pakning: Flaske 28 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: J05AP56
Varenummer: 138505
Legemiddelet er under særlig overvåkning

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 15.09.2017
MT-status: Markedsført
Innehaver: Gilead Sciences Ireland UC
MT-nummer: EU/1/17/1223/001
MT-dato: 26.07.2017

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 161268.44
Maksimal utsalgspris for apotek: 205653.50
Trinnpris: -
Refusjonspris: -