Legemiddelvisning

Jentadueto - 2.5 mg / 1000 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Jentadueto
Virkestoff: Linagliptin / Metforminhydroklorid
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 2.5 mg / 1000 mg
Pakning: 3 multippel
Endoseblisterpakning 60x1 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: A10BD11
Varenummer: 590805

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.03.2021
MT-status: Markedsført
Innehaver: Boehringer Ingelheim International GmbH
MT-nummer: EU/1/12/780/036
MT-dato: 20.07.2012

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 1008.25
Maksimal utsalgspris for apotek: 1321.80
Trinnpris: -
Refusjonspris: 1321.80