Legemiddelvisning

Maviret - 50 mg / 20 mg

Granulat, drasjert i dosepose

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Maviret
Virkestoff: Glekaprevir / Pibrentasvir
Legemiddelform: Granulat, drasjert i dosepose
Styrke: 50 mg / 20 mg
Pakning: Dosepose 1x28 doser
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: J05AP57
Varenummer: 163939

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 15.01.2022
MT-status: Markedsført
Innehaver: AbbVie Deutschland GmbH & Co
MT-nummer: EU/1/17/1213/003
MT-dato: 26.07.2017

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 20296.24
Maksimal utsalgspris for apotek: 25914.00
Trinnpris: -
Refusjonspris: -