Legemiddelvisning

Relpax - 40 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Relpax
Virkestoff: Eletriptanhydrobromid
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 40 mg
Pakning: Endoseblisterpakning 6x1 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: N02CC06
Varenummer: 553339

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.08.2001
MT-status: Markedsført
Innehaver: Upjohn EESV
MT-nummer: 2001-02003
MT-dato: 06.07.2001

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 121.28
Maksimal utsalgspris for apotek: 190.90
Trinnpris: 141.40
Refusjonspris: 141.40