Legemiddelvisning

Serdolect - 20 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Serdolect
Virkestoff: Sertindol
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 20 mg
Pakning: Kalenderpakning 98 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: N05AE03
Varenummer: 406512

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.01.2001
MT-status: Markedsført
Innehaver: H. Lundbeck A/S
MT-nummer: 1996-00275
MT-dato: 03.11.1997

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 3420.63
Maksimal utsalgspris for apotek: 4397.60
Trinnpris: -
Refusjonspris: 4397.60