Legemiddelvisning

Intuniv - 4 mg

Depottablett

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Intuniv
Virkestoff: Guanfacinhydroklorid
Legemiddelform: Depottablett
Styrke: 4 mg
Pakning: Blisterpakning 28 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: C02AC02
Varenummer: 185859
Legemiddelet er under særlig overvåkning

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 15.03.2016
MT-status: Markedsført
Innehaver: Takeda Pharmaceuticals International AG Ireland Branch
MT-nummer: EU/1/15/1040/008
MT-dato: 17.09.2015

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 938.30
Maksimal utsalgspris for apotek: 1232.60
Trinnpris: -
Refusjonspris: -