Legemiddelvisning

Brintellix - 10 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Brintellix
Virkestoff: Vortioksetinhydrobromid
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 10 mg
Pakning: Blisterpakning 28 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: N06AX26
Varenummer: 495757

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.10.2014
MT-status: Markedsført
Innehaver: H.Lundbeck
MT-nummer: EU/1/13/891/010
MT-dato: 18.12.2013

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 250.13
Maksimal utsalgspris for apotek: 355.20
Trinnpris: -
Refusjonspris: 355.20