Legemiddelvisning

Telfast - 180 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Telfast
Virkestoff: Feksofenadinhydroklorid
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 180 mg
Pakning: Blisterpakning 30 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: R06AX26
Varenummer: 075069

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.01.2001
MT-status: Markedsført
Innehaver: Sanofi-aventis Norge (3)
MT-nummer: 1996-03617
MT-dato: 23.12.1997

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 37.06
Maksimal utsalgspris for apotek: 83.50
Trinnpris: -
Refusjonspris: 83.50