Legemiddelvisning

Stayveer - 125 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Stayveer
Virkestoff: Bosentanmonohydrat
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 125 mg
Pakning: Blisterpakning 56 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: C02KX01
Varenummer: 383002

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.04.2017
MT-status: Markedsført
Innehaver: Janssen-Cilag International N.V.
MT-nummer: EU/1/13/832/002
MT-dato: 24.06.2013

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 11979.55
Maksimal utsalgspris for apotek: 15310.20
Trinnpris: -
Refusjonspris: -