Legemiddelvisning

Padviram

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Padviram
Virkestoff: Efavirenz / Emtricitabin / Tenofovirdisoproksilsuksinat
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 600 mg / 200 mg / 245 mg
Pakning: Flaske av plast 1x30 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: J05AR06
Varenummer: 427030

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.01.2018
MT-status: Markedsført
Innehaver: Sandoz - København
MT-nummer: 16-11382
MT-dato: 05.10.2017

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 6715.99
Maksimal utsalgspris for apotek: 8599.10
Trinnpris: -
Refusjonspris: -