Legemiddelvisning

Orkambi - 100 mg / 125 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Orkambi
Virkestoff: Lumakaftor / Ivakaftor
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 100 mg / 125 mg
Pakning: Blisterpakning 1x112 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: R07AX30
Varenummer: 083886

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.03.2018
MT-status: Markedsført
Innehaver: Vertex Pharmaceuticals (Ireland) Limited
MT-nummer: EU/1/15/1059/005
MT-dato: 19.11.2015

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 111368.06
Maksimal utsalgspris for apotek: 142030.50
Trinnpris: -
Refusjonspris: -