Legemiddelvisning

Fontex - 20 mg

Dispergerbar tablett

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Fontex
Virkestoff: Fluoksetinhydroklorid
Legemiddelform: Dispergerbar tablett
Styrke: 20 mg
Pakning: Blisterpakning 100 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: N06AB03
Varenummer: 434852

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.01.2001
MT-status: Markedsført
Innehaver: Eli Lilly Norge AS
MT-nummer: 1995-03722
MT-dato: 13.10.1997

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 457.78
Maksimal utsalgspris for apotek: 619.90
Trinnpris: 354.00
Refusjonspris: 354.00