Legemiddelvisning

Inspra - 50 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Inspra
Virkestoff: Eplerenon
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 50 mg
Pakning: Endoseblisterpakning 100x1 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: C03DA04
Varenummer: 018882

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 15.10.2004
MT-status: Markedsført
Innehaver: Upjohn EESV
MT-nummer: 04-2665
MT-dato: 24.08.2004

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 1645.90
Maksimal utsalgspris for apotek: 2134.80
Trinnpris: 896.60
Refusjonspris: 896.60