Legemiddelvisning

Lixiana - 30 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Lixiana
Virkestoff: Edoksabantosilat
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 30 mg
Pakning: Blisterpakning 100 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: B01AF03
Varenummer: 080621

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.10.2016
MT-status: Markedsført
Innehaver: Daiichi Sankyo Europe GmbH
MT-nummer: EU/1/15/993/012
MT-dato: 19.06.2015

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 2060.15
Maksimal utsalgspris for apotek: 2662.90
Trinnpris: -
Refusjonspris: 2662.90