Legemiddelvisning

Avamys - 27.5 mikrog/ dose

Nesespray, suspensjon

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Avamys
Virkestoff: Flutikasonfuroat
Legemiddelform: Nesespray, suspensjon
Styrke: 27.5 mikrog/ dose
Pakning: Flaske 1x120 doser
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: R01AD12
Varenummer: 088261

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 15.04.2008
MT-status: Markedsført
Innehaver: GlaxoSmithKline (Ireland) Limited
MT-nummer: EU/1/07/434/003
MT-dato: 11.01.2008

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 35.56
Maksimal utsalgspris for apotek: 81.60
Trinnpris: -
Refusjonspris: 81.60