Legemiddelvisning

Avamys - 27.5 mikrog/ dose

Nesespray, suspensjon

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Avamys
Virkestoff: Flutikasonfuroat
Legemiddelform: Nesespray, suspensjon
Styrke: 27.5 mikrog/ dose
Pakning: Flaske 1x120 doser
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: R01AD12
Varenummer: 088261

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 15.04.2008
MT-status: Markedsført
Innehaver: GlaxoSmithKline (Ireland) Limited
MT-nummer: EU/1/07/434/003
MT-dato: 11.01.2008

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 35.56
Maksimal utsalgspris for apotek: 81.60
Trinnpris: -
Refusjonspris: 81.60

Varsel

Leveringssvikt

Mangel på Avamys nesespray

Pasienter som bruker Avamys nesespray bør få informasjon om at de kan få et annet legemiddel med flutikasonfuroat på apoteket. Tilsvarende legemiddel vil ikke alltid være tilgjengelig på alle apotek. Apotek eller pasient tar kontakt dersom det er nødvendig å bruke et annet legemiddel med et annet virkestoff.

Mangel på Avamys nesespray

Les mer