Legemiddelvisning

Symtuza

Tablett

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Symtuza
Virkestoff: Darunaviretanolat / Kobicistat / Emtricitabin / Tenofoviralafenamidfumarat
Legemiddelform: Tablett
Styrke: 800 mg / 150 mg / 200 mg / 10 mg
Pakning: Boks 30 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: J05AR22
Varenummer: 123350
Legemiddelet er under særlig overvåkning

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.01.2018
MT-status: Markedsført
Innehaver: Janssen-Cilag International N.V.
MT-nummer: EU/1/17/1225/001
MT-dato: 21.09.2017

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 8022.00
Maksimal utsalgspris for apotek: 10264.30
Trinnpris: -
Refusjonspris: -