Legemiddelvisning

NovoNorm - 2 mg

Tablett

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: NovoNorm
Virkestoff: Repaglinid
Legemiddelform: Tablett
Styrke: 2 mg
Pakning: Blisterpakning 120 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: A10BX02
Varenummer: 522078

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 24.05.2004
MT-status: Markedsført
Innehaver: Novo Nordisk A/S
MT-nummer: EU/1/98/076/020
MT-dato: 15.08.2003

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 166.09
Maksimal utsalgspris for apotek: 248.00
Trinnpris: -
Refusjonspris: -