Legemiddelvisning

Tygacil - 50 mg

Pulver til infusjonsvæske, oppløsning

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Tygacil
Virkestoff: Tigesyklin
Legemiddelform: Pulver til infusjonsvæske, oppløsning
Styrke: 50 mg
Pakning: Hetteglass 10x50 mg
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: J01AA12
Varenummer: 188364

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.09.2006
MT-status: Markedsført
Innehaver: Pfizer Europe MA EEIG (1)
MT-nummer: EU/1/06/336/001
MT-dato: 24.04.2006

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 3783.71
Maksimal utsalgspris for apotek: 4860.50
Trinnpris: -
Refusjonspris: 4860.50

Varsel

Utleveringsbestemmelse

  • - Skal kun utleveres til bruk på menneske.