Legemiddelvisning

Esbriet - 267 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Esbriet
Virkestoff: Pirfenidon
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 267 mg
Pakning: Blisterpakning 252 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: L04AX05
Varenummer: 567802

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.09.2017
MT-status: Markedsført
Innehaver: Roche Registration GmbH
MT-nummer: EU/1/11/667/017
MT-dato: 28.02.2011

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 20050.08
Maksimal utsalgspris for apotek: 25600.10
Trinnpris: -
Refusjonspris: -

Varsel

Sikkerhetsinformasjon

Risiko for alvorlig leverskade ved bruk av Esbriet (pirfenidon)

Det er nylig rapportert om alvorlige leverbivirkninger ved bruk av legemidlet Esbriet (pirfenidon). Det er derfor kommet nye anbefalinger for å forebygge disse bivirkningene.

Les mer hos Legemiddelverket.

Les mer