Legemiddelvisning

Esbriet - 267 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Esbriet
Virkestoff: Pirfenidon
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 267 mg
Pakning: Blisterpakning 252 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: L04AX05
Varenummer: 567802

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.09.2017
MT-status: Markedsført
Innehaver: Roche Registration GmbH
MT-nummer: EU/1/11/667/017
MT-dato: 28.02.2011

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 20050.08
Maksimal utsalgspris for apotek: 25600.10
Trinnpris: -
Refusjonspris: -