Legemiddelvisning

Plaquenil - 200 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Plaquenil
Virkestoff: Hydroksyklorokinsulfat
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 200 mg
Pakning: Blisterpakning 100 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: P01BA02
Varenummer: 166157

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.01.2001
MT-status: Markedsført
Innehaver: Sanofi-aventis Norge (3)
MT-nummer: 0000-04266
MT-dato: 03.08.1961

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 83.64
Maksimal utsalgspris for apotek: 142.90
Trinnpris: -
Refusjonspris: 142.90

Varsel

Sikkerhetsinformasjon

Risiko for QT-forlengelse ved bruk av Plaquenil i forbindelse med covid-19

Helsepersonell rådes til å utvise forsiktighet ved bruk av hydroksyklorokin utenfor godkjent indikasjon i behandling av covid-19. Hjerteovervåking på sykehus tilrådes, særlig hos pasienter med spesielle risikofaktorer.

Les mer hos Legemiddelverket

Les mer