Legemiddelvisning

Tarceva - 25 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Tarceva
Virkestoff: Erlotinibhydroklorid
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 25 mg
Pakning: Blisterpakning 30 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: L01XE03
Varenummer: 022045

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.12.2005
MT-status: Markedsført
Innehaver: Roche Registration GmbH
MT-nummer: EU/1/05/311/001
MT-dato: 19.09.2005

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 4215.20
Maksimal utsalgspris for apotek: 5410.60
Trinnpris: -
Refusjonspris: -