Legemiddelvisning

Adempas - 2 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Adempas
Virkestoff: Riociguat
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 2 mg
Pakning: Blisterpakning 42 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: C02KX05
Varenummer: 165799

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.07.2014
MT-status: Markedsført
Innehaver: Bayer AG
MT-nummer: EU/1/13/907/010
MT-dato: 27.03.2014

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 11524.46
Maksimal utsalgspris for apotek: 14729.90
Trinnpris: -
Refusjonspris: -