Legemiddelvisning

Taxotere - 80 mg/2 ml

Konsentrat og væske til infusjonsvæske, oppløsning

Pakningsvedlegg

Ikke tilgjengelig

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Taxotere
Virkestoff: Docetakseltrihydrat
Legemiddelform: Konsentrat og væske til infusjonsvæske, oppløsning
Styrke: 80 mg/2 ml
Pakning: 1 sett
Hetteglass 2 ml
Hetteglass 6 ml
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: L01CD02
Varenummer: 379933

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Midlertidig utgått
Markedsføringsdato: 01.09.2002
MT-status: Midlertidig utgått
Innehaver: Sanofi Winthrop Industrie
MT-nummer: EU/1/95/002/002
MT-dato: 25.09.2001

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: -
Maksimal utsalgspris for apotek: -
Trinnpris: -
Refusjonspris: -