Legemiddelvisning

Nemdatine - 10 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Nemdatine
Virkestoff: Memantinhydroklorid
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 10 mg
Pakning: Blisterpakning 98 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: N06DX01
Varenummer: 453466

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 15.06.2013
MT-status: Markedsført
Innehaver: Actavis Group PTC ehf
MT-nummer: EU/1/13/824/009
MT-dato: 22.04.2013

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 570.28
Maksimal utsalgspris for apotek: 763.40
Trinnpris: 552.10
Refusjonspris: 552.10