Legemiddelvisning

Neotigason - 25 mg

Kapsel, hard

Pakningsvedlegg

Ikke tilgjengelig

Preparatomtale (SPC)

- parallellimportert legemiddel
Handelsnavn: Neotigason
Virkestoff: Acitretin
Legemiddelform: Kapsel, hard
Styrke: 25 mg
Pakning: Blisterpakning 100 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: D05BB02
Varenummer: 008891

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Midlertidig utgått
Markedsføringsdato: 01.06.2002
MT-status: Midlertidig utgått
Eksportland: Hellas
Innehaver: Orifarm AS
MT-nummer: 2001-10318
MT-dato: 19.03.2002

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 1022.80
Maksimal utsalgspris for apotek: 1340.30
Trinnpris: -
Refusjonspris: 1340.30

Varsel

Utleveringsbestemmelse

  • - Skal kun utleveres etter resept/rekvisisjon fra dermatologisk sykehusavdeling eller spesialist i dermatologi. Til fertile kvinner skal det kun utleveres legemiddel tilstrekkelig for 30 dagers behandling per resept. Resepter til fertile kvinner er kun gyldig i 7 dager etter utstedelse. For andre kvinner skal lege bekrefte på resepten at kvinnen ikke omfattes av begrensningen for fertile kvinner.

Byttbare legemidler

Acitretin Orifarm (Orifarm Generics A/S)

Neotigason (2care4 ApS)

Neotigason (Teva B.V.)