Legemiddelvisning

Kaftrio

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Kaftrio
Virkestoff: Ivakaftor / Tezakaftor / Eleksakaftor
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 75 mg / 50 mg / 100 mg
Pakning: Blisterpakning 56 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: R07AX32
Varenummer: 501123
Legemiddelet er under særlig overvåkning

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.01.2021
MT-status: Markedsført
Innehaver: Vertex Pharmaceuticals (Ireland) Limited
MT-nummer: EU/1/20/1468/001
MT-dato: 21.08.2020

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 97413.96
Maksimal utsalgspris for apotek: 124239.00
Trinnpris: -
Refusjonspris: -