Legemiddelvisning

Seroxat - 20 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Ikke tilgjengelig

Preparatomtale (SPC)

Ikke tilgjengelig
Handelsnavn: Seroxat
Virkestoff: Paroksetinhydroklorid
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 20 mg
Pakning: Blisterpakning 100 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: N06AB05
Varenummer: 011543

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Midlertidig utgått
Markedsføringsdato: 01.08.2002
MT-status: Midlertidig utgått
Eksportland: Nederland
Innehaver: Orifarm AS
MT-nummer: 04-2418
MT-dato: 29.10.2004

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 229.74
Maksimal utsalgspris for apotek: 329.20
Trinnpris: 205.50
Refusjonspris: 205.50